INFOLINIA 500 399 323 | E-mail: sklep@rutkowscy.pl

Reklamacja

Reklamacje

Reklamacje

Towary objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

Podczas składania reklamacji można skorzystać albo z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi (jeżeli towar ma wadę). Wybór należy do Klienta.

Wada towaru istnieje wówczas, gdy kupiony produkt:

  • nie działa, jak powinien, jest uszkodzony lub popsuł się w ciągu 2 lat od zakupu;
  • nie nadaje się do tego, do czego jest zwykle używany;
  • nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
  • jest niekompletny.

Przyczyną reklamacji nie mogą być wady, o których konsument wiedział w chwili zawarcia umowy.

W przypadku gwarancji roszczenia należy kierować do gwaranta (wymienionego w karcie gwarancyjnej), a w przypadku rękojmi – do sprzedawcy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady towaru trwa 2 lata.

Początkiem okresu odpowiedzialności sprzedawcy jest moment wydania rzeczy, a nie data zakupu.

Reklamacje prosimy składać na piśmie, zawierając następujące informacje:

  • datę sporządzenia oświadczenia reklamacyjnego;
  • strony umowy (sprzedawca i kupujący);
  • datę nabycia towaru, jego rodzaj i cenę;
  • przyczynę reklamacji;
  • czas, w jakim ujawniła się wada;
  • żądanie (np. naprawa wady, wymiana towaru, obniżenie ceny, zwrot pieniędzy)

Można również skorzystać ze wzoru dostępnego pod linkiem formularz reklamacyjny.

Wraz z pisemnym oświadczeniem należy odesłać wadliwy towar na adres:

Centrum Budowlane Jerzy Rutkowski Danie Rutkowski Spółka Jawna
Stanisławów 63a, 05-155 Leoncin

Jeżeli reklamacja dotycząca produktu została uznana, obowiązek zwrotu kosztu spoczywa na sprzedającym. W przypadku reklamacji odrzuconej koszy pokrywa kupujący.

Nie ma obowiązku dostarczenia towaru w oryginalnym opakowaniu. Jednak warto go użyć w celu odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas transportu.